fbpx

JUNIOR, EARLY TEENS - angielski dla dzieci 8-14 lat (nowi uczniowie, nie po kursach TEDDY EDDIE)

Kursy języka angielskiego skorelowane z programem szkolnym, mające na celu usystematyzowanie wiedzy, nadrobienie zaległości, poradzenie sobie z bieżącym materiałem szkolnym.

Grupy i poziomy:

Junior 1,2 – dla dzieci II-III klasa
Junior 3,4- dla dzieci IV-V klasa
Early Teens- dla dzieci VI-VII klasa

Zajęcia 2x tyg. x 45 min. = 66 zajęć w roku

Liczebność grup: 10

Dlaczego warto wybrać kursy Junior i Early Teens?

Bardzo często odczarowujemy początkową niechęć dzieci do nauki angielskiego. Zniechęcone nauką szkolną, często z dużymi zaległościami, dzieci tracą motywację i chęci. Na naszych kursach wyciągamy ich z ławek, trudną gramatykę ćwiczymy na edukacyjnych matach, grach, aktywizujemy dzieci i angażujemy. Oczywiście, pracujemy w podręczniku i ćwiczeniach, a zadań pisemnych nie brakuje, ale zachowujemy we wszystkim zdrową równowagę. Za cel stawiamy sobie nadrobienie braków i opanowanie bieżącego materiału z zajęć w szkole. Odciążamy rodziców, a dzieci radzą sobie w szkole same. Do tego aktywnie ćwiczymy mówienie w języku angielskim. Otwieramy naszych kursantów na swobodne wyrażanie myśli, budowanie zdań, dialogów.

Jakie są najważniejsze założenia metody?

  • umożliwienie uczniom nadrobienie zaległości ze szkoły
  • pomoc w poradzeniem sobie z bieżącym materiałem w szkole
  • materiał z kursu jest mocno skorelowany z programem szkolnym
  • nauczenie dzieci swobodnego mówienia w języku angielskim